100

METODOLOGIA DE TREBALL

PRIMERA VISTIA

Es realitza l’anamnesi amb la col·laboració del pacient i la família.

Realització del contracte terapèutic; el que Institut Trivium pot oferir i la col·laboració que s’espera per part de la família.

Ajust d’expectatives amb el pacient i la família.

PROVES DIAGNÒSTIQUES

Realització de proves psicomètriques, ajustades a les necessitats de cada persona.

RETORN DE RESULTATS

Explicació dels resultats de les proves  a la fqamília i la persona.

S’informa del  Pà d’intervenció individualitzat.

– Tipus de tractament (rehabilitació, manteniment o estimulació)

– Periodicitat

PLÀ D'INTERVENCIÓ INDIVIDUALITZAT

OBJECTIUS TERAPÈUTICS

ESTRATÈGIA TERAPÈUTICA

– Reestabliment

– Reorganització

– Compensació

MESURES D'AVALUACIÓ

DURADA

Cada teràpia tindrà la seva durada i especificitat, depenent de les necessitats de la persona i del tipus de transtorn del llenguatge.