100

REHABILITACIÓN

null
null
null
null
quadres petit - trivium - uetac - ictus - demència - comunicació-01-01-01-01-01-01
null
El Sistema Nerviós Central és un “producte” mai acabat, té la capacitat de modificar les conductes i d’adaptar-se a contextos particulars. Aquesta capacitat és coneguda com a plasticitat cerebral. La plasticitat neuronal es considera la base que permet, tant l’aprenentatge en un cervell sa o en desenvolupament, com el reaprenetatge del cervell lesionat. Aquest reaprenentatge s’aconsegueix gràcies a la rehabilitació.
quadres petit - trivium - uetac - ictus - demència - comunicació-01-01-01-01-01-01
null
Els estudis confirmen que una recuperació parcial de l’afàsia és sempre possible, fins i tot en els casos més greus. Per tant tots els pacients que han patit una afàsia haurien de poder rebre rehabilitació del llenguatge.
quadres petit - trivium - uetac - ictus - demència - comunicació-01-01-01-01-01-01
null
El tractament ha de ser dissenyat tenint en consideració tots aquells factors que poden influir negativament com: el grau de gravetat, el lloc de la lesió, la comorbiditat afegida… i tots aquells valors positius com són la motivació, el recolzament familiar les capacitats preservades, etc. Per tant és imprescindible aplicar tractaments personalitzats i consensuats amb el propi malalt i la família.
quadres petit - trivium - uetac - ictus - demència - comunicació-01-01-01-01-01-01
null
Les tècniques i tractaments aplicats han d’haver demostrat evidència científica i poden anar orientats en dues modalitats: en un cas seria promovent la participació activa de la comunicació i en l’altre basant-nos en la naturalesa dels dèficits lingüístics. En tots dos casos la intensitat i freqüència de les sessions jugarà un paper important així com, l’aplicació del coneixement científic dels mecanismes de reaprenentatge o de reorganització de la funció lingüística afectada.
quadres petit - trivium - uetac - ictus - demència - comunicació-01-01-01-01-01-01