100

A QUI VA DIRIGIT

La Unitat especialitzada en Trastorns Adquirits de la Comunicació en adults centra les seves intervencions en adults o adolescents que han patit una lesió cerebral amb conseqüències en l’esfera de la comunicació parlada o escrita.

PERSONES AFECTADES DE:

null

AFÀSIA

Alteració del llenguatge deguda a lesió cerebral. Es donen diverses varietats clíniques.

null

DISÀRTRIA

Alteració de la parla per afectació en la musculatura oral que pitjora l'articulació i la intel·ligibilitat.

null

APRÀXIA DE LA PARLA

Trastorn adquirit que afecta la programació cerebral dels moviments voluntaris necessaris per a la correcta articulació de la parla.

null

ALÈXIA

Trastorn adquirit que afecta la descodificació del codi escrit. Pot alterar-se a diversos nivells: grafemes, paraules, frases o text.

null

AGRAFIA

Limitacions en la capacitat d'expressió escrita. Dificultats en l'aparellament fonema-grafema i/o en l'aplicació de les regles gramaticals o sintàctiques.

null

TRASTORN DEL LLENGUATGE PER AFECTACIÓ COGNITIVA

Limitacions en la capacitat de comunicació degudes a envelliment cerebral i lesions cerebrals que afecta a funcions cognitives relacionades amb el llenguatge.

AFÀSIA

L'afàsia és un trastorn adquirit a conseqüència d'una lesió en les zones del cervell responsables del llenguatge, i pot causar problemes amb qualsevol o totes les següents destreses: l'expressió, la comprensió, la lectura i l'escriptura.

Les persones amb afàsia poden també tenir altres problemes, com disàrtria, apràxia, o problemes de deglució.

Simptomatologia:
Algunes persones amb afàsia tenen problemes en l'ús de les paraules i les oracions (afàsia expressiva). Algunes tenen problemes en entendre els altres (afàsia receptiva). Altres persones amb afàsia tenen problemes tant d'expressió com de comprensió (afàsia global).

L'afàsia pot ser lleu o greu. La gravetat dels problemes de comunicació depèn de la quantitat i ubicació del dany cerebral.

Tractament:
El tractament queda subjecte a l'avaluació diagnòstica i a pes proves psicomètriques
quadres petit - trivium - uetac - ictus - demència - comunicació-01-01-01-01-01-01

DISÀRTRIA

La disàrtria és un trastorn de la programació motora de la parla. Els músculs de la boca, la cara i el sistema respiratori es poden afeblir, moure amb lentitud o no moure en absolut després d'un vessament cerebral o una altra lesió cerebral. El tipus i la gravetat de la disàrtria dependran de quina part del sistema nerviós es vegi afectada.
Simptomatologia:
La persona amb disàrtria pot exhibir qualsevol dels següents símptomes, depenent de la magnitud i ubicació de la lesió al sistema nerviós:

- "Arrossegar" les paraules en parlar
- Parlar molt baixet o ser tot just capaç de xiuxiuejar
- Parlar amb lentitud
- Parlar amb rapidesa i "entre dents"
- Mobilitat limitada de la llengua, els llavis i la mandíbula
- Entonació (ritme) anormal en parlar
- Canvis en el timbre la veu (veu "nasal" o sonar "espès")
- Ronquera
- Veu entretallada
- Baveig o escàs control de la saliva
- Dificultat en mastegar i empassar

Tractament:
El tractament queda subjecte a l'avaluació diagnòstica i a pes proves psicomètriques
quadres petit - trivium - uetac - ictus - demència - comunicació-01-01-01-01-01-01

APRÀXIA DE LA PARLA

Apràxia és un terme general. L'apràxia pot causar problemes en diferents parts del cos, com els braços i les cames. L'apràxia de la parla és un trastorn de la programació motora de la parla ocasionat per lesions a les parts del cervell relacionades amb el discurs. Altres termes inclouen apràxia de la parla, apràxia de la parla adquirida, apràxia verbal i dispraxia.

Les persones amb apràxia de la parla tenen problemes amb la seqüenciació dels sons en les síl·labes i les paraules. La severitat del cas dependrà del tipus de lesió cerebral.

Simptomatologia:
La persona amb apràxia de la parla sap quines paraules vol utilitzar, però el cervell té dificultat en coordinar els moviments musculars necessaris per a dir aquestes paraules. Potser digui alguna cosa completament diferent, fins i tot paraules inventades. Per exemple, la persona pot tractar de dir "jaqueta" però el que li surt és "tate" o fins i tot "cacheta". La persona pot reconèixer l'error i tractar de nou, i de vegades és capaç de rectificar, però algunes vegades diu alguna cosa completament diferent. Això pot ser molt frustrant per al parlant. Pot ser difícil entendre a una persona amb apràxia de la parla.

L'apràxia de la parla pot ser lleu o greu. La persona amb apràxia pot:

- Tenir dificultat a imitar els sons de la parla
- Tenir dificultat a imitar moviments no necessàriament relacionats amb la parla (apràxia oral), com treure la llengua
- Realitzar esforços temptatius en tractar de produir els sons en casos greus, ser incapaç de produir cap so
- Cometre errors irregulars
- Parlar a un ritme lent
- Conservar parcialment la capacitat de produir el "llenguatge automàtic" (llenguatge de rutina), per exemple salutacions com "Hola, què tal?"

L'apràxia pot donar-se de manera simultània amb la disàrtria (debilitat muscular que afecta la producció de la parla) o l'afàsia (dificultats del llenguatge relacionades amb lesions neurològiques).

Tractament:
El tractament queda subjecte a l'avaluació diagnòstica i a pes proves psicomètriques
quadres petit - trivium - uetac - ictus - demència - comunicació-01-01-01-01-01-01

ALÈXIA

La Alèxia és la pèrdua parcial o total de la capacitat de llegir degut a una lesió cerebral quan aquesta habilitat ja estava adquirida. Es pot acompanyar d'afàsia o també pot donar-se sense presentar limitacions en el llenguatge oral.
Simptomatologia:
Poden aparèixer diversos símptomes depenent de quina és la part del procés lector que queda afectat, així parlem de dislèxia per negligència, de dislèxia atencional o visual quan són afectats els processos no lingüístics participants en la lectura. Parlem d’alèxia pura, fonològica, superficial, semàntica o profunda quan queden alterats els processos de identificació i descodificació de lletres, paraules, pseudoparaules o la comprensió de les paraules escrites.
Tractament:
El tractament queda subjecte a l'avaluació diagnòstica i a pes proves psicomètriques
quadres petit - trivium - uetac - ictus - demència - comunicació-01-01-01-01-01-01

AGRAFIA

Diferents tipus de trastorns que alteren la capacitat d’expressar-se o d’entendre l’escriptura per causa d’una lesió cerebral, quan aquesta habilitat ja havia estat adquirida.
Simptomatologia:
Pot afectar-se per trastorns de tipus motor: apràxica, per mantenir la linealitat i la mida de les lletres o dificultats entre majúscules i minúscules. Quan les lesions afecten a nivell central llavors les dificultats poden ser a nivell de poder escriure paraules irregulars (disgrafia superficial) per escriure paraules poc freqüents (fonològica) per entendre el significat de les paraules que escriuen (semàntica) o també pot afectar a tots nivells i parlem de agrafia profunda.
Tractament:
El tractament queda subjecte a l'avaluació diagnòstica i a pes proves psicomètriques
quadres petit - trivium - uetac - ictus - demència - comunicació-01-01-01-01-01-01

TRASTORN DEL LLENGUATGE PER AFECTACIÓ COGNITIVA

Des de la dècada dels anys 70 hi ha estudis que reflecteixen dificultats en l'ús i la comprensió del llenguatge no lligades a les capacitats psicolingüístiques. S'ha demostrat que persones amb lesions a l'hemisferi dret, per exemple, manifesten dificultats per entendre bromes, metàfores, demandes indirectes i diverses formes d'ironia. També hi ha persones que fallen en tasques que necessiten realitzar inferències sobre les intencions dels parlants. Aquests darrers solen presentar lesions a nivell frontal, sobretot en circuits prefrontals implicats en tasques complexes d'inferència dins la teoria de la ment o de control executiu.
D'aquesta manera es posa de manifest que poden mantenir-se més o menys intactes les capacitats psicolingüístics i, en canvi, presentar dèficits a nivell pragmàtic i a l'inrevés, pacients amb afàsia poden tenir preservades les habilitats de l'ús del llenguatge.
Aquests trastorns solen manifestar-se en persones que han patit un traumatisme craniencefàlic (TCE) i apareix associat a lesions diverses de l'encèfal. També es donen en persones amb demències com la Malaltia d'Alzheimer o d'altres que pateixen trastorns de l'espectre autista com són el síndrome d'Asperger i autisme d'alt funcionament, també a malalties com l'esquizofrenia.
Simptomatologia:
Poden estar preservades les capacitats lingüístiques: denominar, comprendre, parlar però es manifesten dificultats en les tasques més complexes i més lligades a l'ús en converses com: entendre i poder formular enunciats figurats on incloure les ironies, les metàfores, o les frases amb un contingut sarcàstic.
Poden manifestar greus dificultats per atribuir correctament intencions apropiades als seus interlocutors de tal manera que l'abast de la comprensió de la situació i allò que s'espera d'ells pot quedar absolutament confós.
Tractament:
El tractament queda subjecte a l'avaluació diagnòstica i a pes proves psicomètriques
quadres petit - trivium - uetac - ictus - demència - comunicació-01-01-01-01-01-01